Bilgi sorumluluktur
Yaşam, evrensel sistemin sonsuz özelliklerinin açığa çıkışı ve yansıması ise; biz de bu özelliklerin birer yansıması değilmiyiz? Hepimiz birbirimize, bağlı olduğumuz tüm köklerimize, gelecek nesillere ve tüm evrene karşı sorumluyuz. İnsanlık büyük bir hızla yok olma sürecine girmiştir. Evrensel sistemi en doğru şekilde algılayabilir isek, bu mavi gezegenimizde en iyi koşullarda yaşayabiliriz. Erdemli yaşam şehrimizi, bilimsel ve felsefi yönü ile geliştirdiğimiz, genişletebildiğimiz bakış açışımız ile oluşturabiliriz. Dili, dini, yaşı, eğitim seviyesi koşulu aranmadan, kâğıt üzerindeki mezuniyet diplomalarını bir tarafa bırakarak, Evrensel Sistemin işleyişini bilerek ve bu akışa göre farkındalık ile yaşamı değerlendirmeliyiz.
Mutluluğun kazanımı olan hepimizin kendi içselliğinde Erdemli Şehirine ulaşabilmesi için…