“Yeniden Neolitik çağ!”

Henüz girdiğimiz ve kendisine isimlerden isim beğenemediğimiz bir çağın hikayesinin başlarındayız. Belirsiz, risk çağı denildi olmadı tam dijital-bilgi çağına karar verilmek üzere iken 18. yüzyıl tarihinden bir yansıma THE GREAT GAME’in 2. Sezonu THE GREAT RESET ekranlarımıza düştü! Umudumuzu astrologlara bağlamışken; “kova çağının sadece ayaklar seslerini duyuyoruz, henüz kova çağında değiliz” dediler…

Kalabalık maskeli yüzlerin üç-beş yüzyıllık çarpık stratejilerinin tek bir yüzyılda gerçekleşebildiği dünyanın hiç bir döneminde yaşanmamıştır. Son bir yüzyılın en koyusundan planlanan sayılarını çarparak, öngördükleri yıllara bölerek, hedefledikleri coğrafyalardan çocukların umutlarını çıkarttıkları, çıkan sonuç ise optik illüzyona teslim en büyüğünden bir sıfır!

İllüzyon, diğer adıyla yanılsama duyu organlarının yanılması olarak bilinir. Gerçek bir nesnenin duyular üzerindeki izlenimlerinin yanlış değerlendirilmesidir. İllüzyon kelimesi bile insanı yanıltır diyebiliriz. İnsan gözü dünyayı iki boyutlu olarak görür. Oysaki dünya üç boyuttan oluşmaktadır. Beyinde algı oluşturarak iç derinlik algısı gelişir ve böylece üç boyutlu dünyaya uyum sağlanır. Optik illüzyon ise beynin bu derinlik algısı ile hatalı bir sonuca ulaştırır.

Kısacası, gözlerinizin beyninize kazık attığı, aklınızın yitirilmesine garanti bir uygulama. Bu durumun en büyük, bol sıfırlı ve tek örneği ise yıl 2020! İşte, kalabalık maskelilerin son bir yüzyıla sığdırdıkları ve belli belirsiz bir yıl olarak hatırlanmasına sebep 2020’de tek bir tuşla işleme alınan üç-beş yüzyıllık en karanlık planları… Bu planlar, aklımızı yitirmek ve en başarılı şekilde işlevini gerçekleştirmek üzere programlandı, vakit geldiğinde tek bir tuşla… 2021 ve sonrası insanoğluna fazla ağırlık yapacak olmasını hesapladıkları, yitirilmesine karar verilen tek hedef aklımızdı aslında!

Nöral devreleri ne kadar çok kullanırsak o kadar güçlenir. İnsan vücudunda günlük fonksiyonların yerine getirilebilmesi için besinlere ihtiyaç duyulur. Tüketilen besinler vücutta fiziksel aktivite ve biyolojik işlevler için gereken enerji kaynağını oluşturur. Yediğimiz besinlerin içerisinde yer alan üç temel besin ögesi vardır. Bunlar karbonhidrat, protein ve yağlardır. Makro besin ögeleri olarak adlandırılan bu üç temel gruba ek olarak mikro besin ögeleri olan vitamin ve mineraller de besinlerle birlikte vücuda alınan diğer bileşenlerdir.Nörogelişimsellik yani bilişsel becerilerin gelişimi; hareket eğitiminin sportif performansınıartırma gereksiniminin yanı sıra, dil gelişimi, sosyal etkileşim ve öğrenme gibi daha üst düzey becerilere geçiş imkanı oluşturan, yaşamak için en temel sistemdir.

21. yüzyıl ve sonrası gelecek için özel tasarlanmış, optik illüzyonun en şahane sunumu en büyüğünden sıfır ile yeni yaşam biçimi!

Çiftlikten Çatala Büyük Sıfırlama “2021 Birleşmiş Milletler Gıda Sistemleri Zirvesi” yeni sahnesinde bizler için hazırlanıyor! Verilen bu haber kendileri tarafından yazılan bu cümle ile bildiriliyor.

“Bu yazanlar da hep komplo ile kurgulananları yazıyor” şeklindeki yorumları ile bu yazıyı okumaya çalışanlar için; bknz (*)

Çiftlik ile çatal arasındaki ilişkinin büyük sıfırlama ile son verildiğinin kararı, Belirsiz 2020 yılının Kasım’ında düzenlenen bir seminer ile duyurulmuş. Duyan duymuş söylememiş maskesine sebep, duyamayanlar ise evde kala kaldıkları 19’lu Kovitin uygulama programına sebep…

Gelelim çiftlik ile çatalın 2021 ve sonrası gelecekteki yeni dünyaları için en derin hesaplarla oluşturulan biçilen yeni yaşamlarındaki ilişkisine. Kalabalık maskeliler bu seminerde şu şekilde açıklama getirmiş.

“Dünyanın tarım ve gıda sistemleri konusunda acil eyleme ihtiyacı var. Geleceği büyütelim!

2030, 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefinin (Sustainable Development Goals (SDGs)) tamamına ulaşmak için son tarih olarak kesinleşmiştir. Önümüzdeki on yıl, geleceğimizi yeniden inşa etmek için bir şans. “On Yıllık Eylem” planında, sürdürülebilir ekonomik, sosyal ve çevresel kalkınmaya geçişte hepimizin oynayacağı bir rol var. Bu planın merkezini sürdürülebilir gıda sistemleri oluşturmaktadır.

Hızla değişen bir dünyada, gıda sistemleri, gıda ve beslenme güvensizliğinin bir çarpanı olarak hareket eden COVID-19 salgını da dahil olmak üzere önemli zorluklarla karşı karşıya gelmiş bulunmaktadır. Küresel olarak iki milyar insan yetersiz besleniyor. 700 milyondan fazla yetişkin obez, en az 820 milyonu ise açlık çekiyor. Pandeminin bir sonucu olarak şüphesiz artacak bu istatistik daha fazla yükselecek. Ve küresel hasadın yaklaşık üçte biri kayboluyor veya israf ediliyor. Biyolojik çeşitlilik azalıyor, su ve toprak giderek daha fazla bozuluyor, iklim değişikliği tarımsal üretim ve geçim kaynakları üzerinde olumsuz etkiler yaratıyor.

Gıda sistemlerini SIFIRLAMA fırsatını değerlendirirken, yaklaşmakta olan küresel gıda acil durumunu ele almak ve pandeminin en kötü etkilerinden kaçınmak için şimdi harekete geçmeliyiz. Önümüzdeki 20 yıl içinde, gıda sistemlerinin 10 milyar insanı beslemesi ve aynı zamanda gelecek nesiller için değerli doğal kaynakları koruması gerekecek. COVID-19’un yayılması küresel gıda sistemlerinin kırılganlığını gösterdi, ancak aynı zamanda gıda üretme, dağıtma ve tüketme şeklimizi dönüştürmek için fırsatlar da sunuyor.”

Gıda sistemi dönüşümü için bilime dayalı küresel bir platform kurarak, verdikleri bu haberin şaka olmadığına da yemin etmişler. Bu yemine öncülük ederek garanti altına alan Rockefeller Vakfı ve EAT forum ortak çalışmaları… bknz(**)

FReSH (Food Reform for Sustainability and Health – Sürdürülebilirlik ve Sağlık için Gıda Reformu), gıda sisteminin dönüşümünü yönlendirme ve endüstri değişikliği için bir dizi iş çözümü yaratma çabasının detayları gibi daha pek çalışma…  bknz (***)

BM Gıda Sistemleri Zirvesi’nde öncü bir rol olarak atanan; kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini gururla üstlenen Dr. Gunhild Stordalen akiyon planlamalarının 2.aşamasını şöyle duyurmuş:

“Uluslararası zirveler nadiren dünyayı kendi başlarına değiştirir, özellikle şu anda küresel siyasi iklim göz önüne alındığında. Bu nedenle hedefimiz, Zirvenin çok ötesinde büyümeye devam edebileceğimiz durdurulamaz bir küresel değişim hareketi oluşturmak ve dünyanın şu anda umutsuzca ihtiyaç duyduğu türden geniş kapsamlı değişiklikleri zorlamak için Zirveden tam olarak yararlanmaktır. “- Gunhild Stordalen

Son derece alçakgönüllü bir tutum sergileyeceklerini çünkü çalışmalarının hak ettiği büyük bir takdiri, gıda sistemlerimizi iyileştirme yönünde olduğunu belirtlerek devam etmiş. Dünyanın rotasının SIFIRLANMASInda önemli bir kilometre taşı olduğu için bu fırsat kendilerini heyecanlandırmış. Bu heyecan ile daha neler yapacaklarını da anlatmış. bknz: (****)

“Dünya Ekonomik Forumu’nun İnsanlara Değil, Büyük Gıda Yararları Endüstrisi için Büyük Sıfırlama Planı” The Defender bir başlıkla şöyle bir habere yer vermiş. “Dünya Ekonomik Forumu’nun (WEF) Büyük Sıfırlama, küresel gıda ve tarım endüstrilerini ve insanın dengeli ve özel beslenmesini (diet) dönüştürmek için bir plan içeriyor. Planın mimarları, gıda kıtlığını, açlığı ve hastalıkları azaltacağını ve hatta iklim değişikliğini hafifleteceğini iddia ediyor.”

2 Şubat 2021’de bu platformda “Türk Gölü” başlığı altnda İki Yüzyıllık Projenin tarihi ve geleceğinden bahsetmiştik… “Yeni neslin yolunun sembolü ipek gibi YEŞİL mi YEŞİL bir proje, Panax Sinica!” Panax Sinica aslında “PAX SİNİCA”dır. Ancak bizim Yeşil ve PANAX olark işaret etmek istediğimiz; çatal ile çiftlik arasındaki THE GREAT RESET uygulaması idi. Daha önceki İpek Yolu ve politikaları ile ilgili yazılamızda da YEŞİL ile anlatmak istedik. (Panax’ın sözlük anlamı “Etimoloji” bkz(*****)

Böylelikle “Yeniden Neolitik Çağ” olarak adı kendilerinde saklı kalan, çok maskeli, kalabalık planlı, bol sıfırlı eskilerden bir kılıf…  

Neolitik çağ; ekonominin ortaya çıkışının bir diğer anlamını yüklenmiş olan, Cilalı taş devri M.Ö. 9.000 – 3.000! Neolitik devrim: Bitkilerin ehlileştirilmesi ve hayvanların evcilleştirilmesi, savaş araçları, ticaret, kalıcı köy yerleşimleri ve etrafı duvarlarla çevrili kale kent yerleşimleri.

Yemyeşil bir devrim, sembolü ipek bir kuşağın bir yolda yazacağı “Yeniden Neolitik Çağın” hikayesi…

Nazarlarınıza Rahmet!

(*) https://resettingfoodsystem.splashthat.com/

(**) https://eatforum.org/

(***)  https://eatforum.org/initiatives/fresh/

(****) https://www.un.org/sustainabledevelopment/blog/2020/09/leading-experts-chosen-to-drive-five-priority-areas-for-un-food-systems-summit/

(*****) https://tr.wikipedia.org/wiki/Ginseng

Anahtar Kelimeler: THE GREAT RESET İnsan Illüzyon