Rusya Devlet Başkanı Putin‘in kıdemli ve yetkisinin epeyce yüksek olduğu söylenen Danışmanı Profesör Dr. Alexander Dugin 28 Şubat 2022’de “Savaş Zamanı Notları”  başlığı ile yayınladığı makalesi sanırım Karadeniz’in Gri Gergandan’lı günleri (belli belirsiz)  hakkında yapılan yorumlara açıklık getirebilir.

Profesör Dr. Alexander Dugin Kremlin’in yüksek rütbeli danışmanı olduğu iddiası kadar, olmadığına yönelik de epey iddialı sözleri arama motorlarında rastlamak mümkün. Alexander DuginRus dış politika danışmanı ve Neo-Avrasyacı akımının günümüzdeki önde gelen temsilcilerindendir. Kendisini, önce filozof olarak tanıtmaktadır. Etki yaratmanın en iyi yolu olarak fikirlerin ve hükümetle de bu fikirler aracılığıyla bağ kurmakta olduğunu her fırsatta hatırlatır. Rus Jeopolitik Okulu ve Avrasya Hareketi’nin kurucusu olan Dugin, modern Rus muhafazakar düşünüşün Slavofiller çizgisinde yer alan en önemli temsilcilerinden biri olarak kabul edilir. Dugin, sosyoloji, siyaset bilimi ve felsefe alanında doktora yapmıştır. 2008-2014 yılları arasında altı yıl boyunca Moskova Devlet Üniversitesi Sosyoloji Fakültesi’nde Uluslararası İlişkiler Sosyolojisi Bölümü başkanlığını yürütmüştür. Jeopolitiğin Temelleri, Dördüncü Siyasi Teori, Çok Kutuplu Dünya Teorisi, Noomakhia (24 cilt), Etnososyoloji gibi kitapların yer aldığı altmıştan fazla kitabı bulunmaktadır. Günümüz Rusya’sında (siyasi liderler dahil) Dugin’in fikirlerinin etkisi yalnızca onu savunanlar tarafından değil düşünsel ve siyasi muhalifleri tarafından da kabul edilir. Dugin’in fikirleri kimi zaman tartışmalı ya da topluma uyum sağlamadığı şeklinde kabul edilse de bu düşüncelerin ilham verici ve orijinal olduğu konusunda da herkes bu ortak noktada buluşmaktadır.

Doğu Slavlar Birliği’ne

Başkan Putin, Ukrayna‘daki askeri operasyonun hedeflerini özetledi: askerden arındırma ve Nazilerden arındırma. Bu çok özel bir programdır. Zorla (ve doğrudan zorlama dışındaki tüm yöntemler tükendi ve herhangi bir etki yaratmadı) silahsızlandırmayı gerçekleştirmek için, tüm bölge üzerinde tam bir askeri-stratejik kontrol gereklidir. Nazilerden arındırma için, tüm ülke üzerinde tam siyasi ve idari kontrol. Bu bir istek ya da dilek değildir. Bu bir emirdir. Ve uygulanmasını sağlamak için doğrudan ve net bir hiyerarşi biçimine sahip olmak gerekir.

Elbette düşmanlıklar sürerken, belirlenen hedeflerin hayata geçirilmesinden bahsetmek için henüz erken ama hiç düşünmemek sorumsuzluk olur. Bu operasyonun maliyeti çok büyük. İnsanlar ölüyor ve tam ve ezici (geri dönüşü olmayan!) bir zafer elde edilene kadar ne yazık ki giderek daha fazla ölmeye devam edecek. Ve işte burada başlıyor, belki de en önemli şey. Bir zaferi kaçırmamak için net bir eylem planınız olması gerekir.

Rusya’ya bağlı bir gücün Ukrayna’da iktidara getirilmesiyle yetinmenin mantıksız olacağı çok açık. Üstelik ben buna basitçe “ihanet” derdim.

Putin haklı olarak Ukrayna’yı şimdi Rusya Karşıtı cuntadan kurtardığımızı söylüyor. Ancak başka bir Ukrayna olamaz. Hem proje hem de gerçeklik olarak Ukrayna, yalnızca ve münhasıran Rusya’ya Karşıydı ve olabilir. Aksi halde, neden bağımsız bir devletlik olsun ki?

Bu nedenle Ukrayna’yı yenmek ve Ukrayna’yı kurtarmak mantıklı ve jeopolitik bir çelişkidir. Elbette askeri potansiyeli defalarca zayıflatmak ve milliyetçiler ve cezalandırıcılar arasından suçluların cezalandırılmasında ısrar etmek mümkündür. Ancak bir süre sonra, Ukrayna’yı Moskova yanlısı güçlerin kontrolü altında olmasına rağmen bırakırsanız, her şey tekrar yerine dönecektir. Ukrayna’nın siyasi süreçlerinde mantık var. Ve mesele elitlerde değil, devlette. Galiçya-Volyn prensliği zamanından beri aynı kalıbı yeniden üreten kişidir. Ukrayna sadece bir oligarşi olabilir. Bu, Anti-İmparatorluk olmaya mahkum olduğu anlamına gelir (K. Malofeev’in “İmparatorluk” kitabında mükemmel bir şekilde açıklanan mantığa göre).

Ancak, şu anda konuşlandırılmakta olan gibi askeri operasyonlar yalnızca bir kez gerçekleşebilir. Bu nedenle Moskova’nın Ukrayna sorununu çözmek için tek ve son olarak işaret edilen bir girişimi var. Yani herhangi bir Yanukoviç 2.0’ı karşılayamayız.

Çözümün Rusya, Ukrayna ve Beyaz Rusya’yı içerecek bir Doğu Slav Birliği yaratma yönünde olduğuna inanıyorum. Ukraynalılar ve kısmen Belaruslular, bu ismin yalnızca Büyük Ruslara (“Muskovitler”), yani Vladimir (Moskova) Rus’u yaratan ve ardından Rus İmparatorluğunu bir dünya ölçeğinde, onlara terimin daha geniş bir yorumunu güçlü bir biçimde kabul ettirebiliriz. Bu dikkate alınmalıdır. Ancak Büyük Ruslar, Küçük Ruslar ve Belaruslular (ve bu arada Rusinler) kendilerini hiçbir çekince olmaksızın Doğu Slavları olarak görüyorlar. Öyleyse Doğu Slavlarını tek bir siyasi Birlik içinde birleştirelim. Ve kendilerini daha düşük bir etnik sınıflandırma düzeyinde nasıl tanımladıklarına bakılmaksızın, Doğu Slavlardan oluşacak ortak bir liderlik yaratacağız. Esas olan ulustan ve ulus-devletlerden uzaklaşmaktır. Ne de olsa, kardeş katli savaşlarının nedeni uluslardır – şu anda Ukrayna’da devam edene benzer.

Doğu Slavlar Birliği halkları koruyacak, ancak ulusları hayali ve kasıtlı olarak kışkırtıcı yapay oluşumlar olarak ortadan kaldıracaktır.

Rusya’da kim yaşıyor? Kim ister – Doğu Slav Birliği’nin tüm vatandaşları. Ukrayna veya Beyaz Rusya’da kim yaşıyor? Onlar. Büyük Rusların durumu bu mu? Numara. Doğu Slavların ve kaderlerini Doğu Slavlarla ilişkilendiren diğer halkların durumu budur.

“Ukrayna ile savaşta değiliz!”

Bu Ukrayna ile bir savaş değil. Bu, bütünsel bir gezegen fenomeni olarak küreselcilikle bir yüzleşmedir.

Her düzeyde çatışma – jeopolitik ve ideolojik. Rusya küreselleşmedeki her şeyi reddediyor – bir yanda tek kutupluluk, Atlantikçilik ve diğer yanda liberalizm, gelenek karşıtlığı, teknokrasi, tek kelimeyle Büyük Sıfırlama. Tüm Avrupalı ​​liderlerin Atlantikçi liberal seçkinlerin bir parçası olduğu açıktır. Ve onunla savaşa gittik. Dolayısıyla onların doğal tepkisi.

Rusya şimdi küreselci ağlardan dışlanıyor. Artık başka seçeneği yok: ya kendi dünyasını kuracak ya da yokolacak. Rusya kendi dünyasını, kendi medeniyetini inşa etmek için bir rota çizdi. Ve şimdi ilk adım atılıyor. Ancak küreselleşme karşısında ancak geniş bir alan, bir devlet-kıta, bir devlet-medeniyet egemen olabilir. Hiçbir ülke tam bir kapanmayı uzun süre sürdüremez. Rusya şimdi küresel bir direniş alanı yaratıyor.

Zaferi, tüm alternatif güçlerin – sağ ve sol ve tüm halkların – zaferi olacaktır. Her zaman olduğu gibi en karmaşık ve tehlikeli süreçlere başlıyoruz. Ama biz kazandığımızda herkes onları kullanacak. Böyle amaçlanıyor. Şimdi gerçek çok kutupluluk için ön koşulları yaratıyoruz. Ve şimdi bizi öldürmeye hazır olanlar, yarınki başarımızdan ilk yararlananlar olacak.

Hemen hemen her zaman doğru olanı yazarım. Bu da gerçekleşecek.

Diğer perde başlayana kadar, Batı ile ilişkilere Mola – “Kurtuluş

Rusya’nın Batı’dan kopması ne anlama geliyor? Bu kurtuluştur. Rothschild’lerin, Soros’ların, Swabian’ların, Bill Gates’in ve Zuckerberg’lerin zafer kazandığı modern Batı, dünya tarihinin en iğrenç olgusudur. Bu artık Greko-Romen Akdeniz kültürünün Batısı değil, Hıristiyan Orta Çağ değil ve hatta şiddetli ve tartışmalı yirminci yüzyıl değil. Medeniyetin zehirli atıklarının mezarlığıdır, medeniyet karşıtıdır. Ve Rusya ondan ne kadar çabuk ve tamamen koparsa, o kadar çabuk köklerine dönecektir. Neye? Hristiyan, Greko-Romen, Akdeniz’e… — Avrupa’ya… Yani gerçek Batı ile ortak köklere. Bu kökler kendilerine aittir! – modern Batı kendini kesti. Ama Rusya’da kaldılar.

Avrasya ancak şimdi başını kaldırıyor. Ancak şimdi Rusya’daki liberalizm ayaklarının altında tamamen zemin kaybediyor. Rusya Batı Avrupa değil. Rusya, Yunanlıları, Bizans’ı ve Doğu Hıristiyanlığını izledi. Ve hala bu yolda ilerliyor. Evet, zikzaklar ve sapmalarla. Bazen sıkışıp kalıyorum. Ama gidiyor. Rusya, Gelenek değerlerini modern dünyaya karşı savunmak için ayağa kalktı. Bu tam da “modern dünyaya isyan”dır. Bilmiyor muydunuz? Ve Avrupa’nın Batı’dan kopması gerekiyor ve ABD’nin bile küreselleşmeyi reddedenleri takip etmesi gerekiyor. Ve o zaman herkes Ukrayna’daki modern savaşın ne anlama geldiğini anlayacaktır. Ukrayna’daki birçok kişi bunu anlardı. Ancak korkunç çılgın liberal-Nazi propagandası, Ukraynalıların kafasında çevrilmemiş bir taş bırakmadı. Akıllarına gelecekler ve Işık Krallığı, gelenek ve gerçek Hıristiyan Avrupa kimliği için bizimle birlikte savaşacaklar. Ukraynalılar bizim kardeşlerimizdir. Oldu, var ve olacak.

Batı ile bir kopuş, Avrupa ile bir kopuş değildir. Ölüm, yozlaşma ve intihardan kopmaktır. Bu, iyileşmenin anahtarıdır. Ve Avrupa’nın kendisi – Avrupa halkları – bizim örneğimizi izlemelidir: halk karşıtı küreselci cuntayı devirmek. Ve gerçek bir Avrupa Evi, bir Avrupa Sarayı, bir Avrupa Katedrali inşa etmek.

Nefreti Durdur

Bence şu anda en önemli şey sakin kalmak. Askeri operasyonun hızı sadece düşmanları değil, aynı zamanda arkadaşları da şaşırttı. Onu kimse beklemiyordu. Bu nedenle her tarafta histeri patlaması. Ancak burada şunu anlamak önemlidir: Bizimle 8 yıldır ve ahlaki olarak ve çok daha uzun süredir savaşa hazırlanan devasa, iyi silahlanmış bir ülke üzerinde kontrol kurmak bir hafta meselesi olamaz. Hızlı bir ilk günün ardından, olaylar en uygun senaryoda bile o kadar hızlı gelişemez. Bu, herkes için dayanıklılık ve net bir bilinç gerektirir.

Bana ana olanlar gibi görünen birkaç nokta var.

1. Vatanseverler, bazı koşullar altında (örneğin, DPR ve LPR bölgelerini temizledikten sonra) durabileceğimizden korkuyorlar. Boş bir korku. Moskova, nükleer şantaj da dahil olmak üzere, neredeyse hiçbir şeyden bağımsız, ancak açık ve tartışılmamış hedeflerle böyle büyük ölçekli bir operasyon başlatabilir. Bu nedenle, her şey nihai hedefe getirilecektir. Herhangi bir fiyata ve herhangi bir biçimde.

2. Liberaller (Rusya’nın bilinçli düşmanları) ve duygusal pasifistler (jeopolitik, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkileri görmezden gelen insanlar), protestoların ve çevrimiçi dilekçelerin bir şeyleri değiştirebileceği (hiçbir şey yapamayacağı) yanılsamasına sahipler.

3. Bu koşullarda Rusya’ya yönelik tüm Batılı adımlar, yalnızca yurtsever kanadı güçlendirecek ve nihayetinde liberal kanadı zayıflatacaktır. Sıradan insanların hayatlarını çok fazla etkilemeyecektir. Ne de olsa, yalnızca ideolojik olarak fanatik parasalcılar, para kurulunun tek para modeli olduğuna inanırlar. Mali egemenlik hakkında bir şey duymak bile istemiyorlar. Boşuna. Devlet ihtiyacı kadar para verebilir. Enflasyonu aynı anda evcilleştirmek için çift devreli emisyona (A. Galushka’nın planına göre) başvurulabilir. Batı zaten bize yüksek teknolojiler vermedi. Asya enerji piyasası bizim için potansiyel olarak sonsuzdur. Öyleyse sebat edelim ve güçlenmeye devam edelim.

4. Birçok vatansever kaynakta, acı çeken Ukraynalı neo-Naziler çaresizlik içinde web sitelerini ve sosyal medya hesaplarını hacklemeye çalışıyorlar. Bizimkini fiziksel olarak reddetmek için mantıksal olarak seferber edilmesi gerekenler için, bu tür faaliyetler için zaman ve enerji nereden geliyor? Cevap Ukrayna’dan gelen saldırılar değil. Maidan’dan sonra Ukrayna, NATO’nun bize karşı daha büyük jeopolitik stratejisi için bir kılıf. Bu nedenle, bu kapağı ortadan kaldıracağız.

5. Ukraynalılar her zaman bizim kardeşlerimiz olmuştur ve olacaktır. Bırakın ne isterlerse söylesinler. Bizler ortak köklere, farklı tarihin kıvrımlarına ve ortak bir geleceğe sahip Ortodoks Doğu Slavlarıyız. Ve kimse bu konuda bir şey yapamaz. Birkaç kez ayrıldık ve sonra tekrar bir araya geldik. Farklı koşullarda ve farklı şekillerde. Ukraynalılar düşman değil, bizimdir. Biz Büyük Ruslar da şeker değiliz. Ve onlar şeker değil. Ama onlar ve biz saygı göstermeliyiz. Yakında onlarla aynı devlette yaşayacağız. Ve sadece bundan faydalanacaklar. Ve kazanmalarını sağlamalıyız. Ama sadece birlikten, kardeş katlinden değil.

Bu yüzden nefretin durdurulması gerekiyor.

Gürcistan ve tarafsızlığı

Rusya’ya yönelik yaptırımlara katılmayan Gürcistan çok mantıklı ve doğru hareket ediyor. Bu sadece soğuk hesaplamadan ve devleti koruma arzusundan kaynaklanabilir. Ama bu aynı zamanda akıllıca bir hareket. Kardeş Ortodoks Gürcü halkı, Bernard-Henri Levy’nin ve küreselciliğin aynı cazibesini yaşadı ve korkunç kayıplar yaşadı. Ancak Ukrayna yok olmak üzere. Ve en azından bir şey anlayan herkes bunu anlar. Ve bunu başka hiçbir ülkede dileyemezsiniz.

Gürcistan yeterince hareket etmeye devam ederse, bu kesinlikle Moskova’dan buna karşılık gelen – olumlu – bir tepki uyandıracaktır. Kritik bir durumda, herhangi bir jest, tarafsızlık meselesi olsa bile büyük önem kazanır ve aksi takdirde görünmez olurdu

İyi insanların pasifliği hakkında

Uzun zaman önce fark ettim: parlak ve doğru insanlar odaklanmış ve utangaçtır, bu bazen pasifliğe yol açar. Pislik aktif, agresif ve utanmaz. Buna alışmadan, yine de Işığın Karanlığa karşı tarihsel savaşının seyrine katılalım. Artık insanlarımızı – her düzeyde – dualarda, düşüncelerde, oruçlarda, kelimelerde, metinlerde, hatta önemli ve uygun şekilde organize edilmiş bilgilerin yeniden basılmasında (sadece herhangi bir şey değil) desteklemek çok önemlidir.

Bilgi akışındaki sistem (Luhmann’a göre) öncelikle gereksiz, alakasız veya virüslü (kodlanmış) olanları atar. Böylece bilgi anlamlı hale gelir ve bir mesaja dönüşür. Akıştan izole edilmiş, iyi seçilmiş bir haber bülteni, okuyucuda doğru yönelimi sağlayabilir, olup bitenlerin yeterli bir resmini yaratabilir. Ve herhangi bir parlak insan bunu yapabilir. Sanki hiçbir şeyi umursamıyoruz. Aktif, odaklanmış ve uyanık olduğumuzda etkileriz.

Batı’nın “B” Planı

Batı’nın Ukrayna’yı teslim ettiği aşikar hale geliyor.

Ama bir de B planı var. Çoğaltmak kolaydır. Bahis, savaşın bittiği dönem üzerine yapılır. O zaman tek geçirgen Rusya-Ukrayna topraklarında terörist faaliyet merkezleri olacak. Ukrayna’da resmi makamlara ve Rus ordusuna karşı faaliyet gösterecekler, ancak Rusya topraklarına da yayılacaklar. Büyükşehir liberal entelijansiyasından, bir terörist saldırı düzenleyebilmeleri için birkaç Nazi’yi mayınlarla korumaları kibarca istenecek. Buradaki fikir, bir rejim değişikliği operasyonu için kaos ve ön koşullar yaratmaktır. Yabancı hocalar bunun için bilenmiş.
ABD birliklerinin Afganistan’dan çekilmesiyle benzer bir şey planlandı: Rusya Federasyonu’nda yasaklanan Taliban’ın Rusya’ya karşı Orta Asya’da bir güney cephesi açacağına dair bir bahis.

Bu plan dikkate alınarak, sadece gereken yapılmalıdır.

Diyerek yazısını en iddialı bir biçimde duyuran Prof. Dugin’in sözlerini dikkate alarak gidişatı okumak gerekir düşüncesindeyiz.

Anahtar Kelimeler: Rusya Moskova Ukrayna Putin