İKİ CUMHURBAŞKANI KONFERANSA KATILDI

Cumhurbaşkanı Kassym Jomart Tokayev, yapay zeka ve veri analizine yönelik çevrimiçi “Yapay Zeka Yolculuğu” konferansına katıldı. 90 ülkeden 28.000’den fazla kayıtlı katılımcıyı bir araya getiren etkinlik, bu yıl dünyanın en büyük konferansı olarak gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Tokayev ile birlikte Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin, “Yapay Zeka – 21. Yüzyılın En İyi Teknolojisi” konferansının ana tartışmasına katıldı. Moderatör Sberbank İcra Kurulu Başkanı Herman Gref idi. Devlet Başkanı konuşmasında, dünyanın halihazırda ekonomi, güvenlik, tıp ve politika gibi insan faaliyetlerinin alanlarını kapsayan yapay zeka, makine öğrenimi ve sinir ağları çağında yaşadığını kaydetti. Kendisine göre, COVID-19 salgınının ortasında, bu değişiklikler sıradan insanları etkilediğine de işaret etti.

Cumhurbaşkanı Kassym-Jomart Tokayev, “Bu, yeni teknolojiler tarafından amansızca ve hızla yönlendirildiğimiz yeni bir dünya. İyi olması ya da korkutucu, gelecek nesillere ne tür bir gelecek bırakacağımız ortak çabalarımıza bağlıdır. Mühendislerin, bilişim uzmanlarının, ekonomistlerin ve en önemlisi politikacıların çabalarına bağlı olarak kontrollü gelişmesini sağlanmalıdır.” diyerek, bu konudaki düşüncelerini uyarılar ve siber güvenlik konusunun altını çizerek iletmiş oldu.

Ayrıca günümüzde yapay zekanın hastalıkları görüntülerden tespit edebildiğini, uygun teşhisler koyabildiğini, insanların hayatlarını kurtarabildiğini kaydetti.

Örneğin, Başkan uzmanların tahminlerine göre yapay zeka kullanımının tehlikeli enfeksiyonlarla sonraki hastalık dalgalarını 18 ay önceden belirlemeye izin vereceğini ve bu tür durumlara hazırlık için önemli ölçüde zaman kazandıracağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Kassym-Jomart Tokayev, Kazakistan’ın yapay zeka (AI) teknolojisinin geliştirilmesini ve büyük veri analizini ana kalkınma önceliklerinden biri olarak belirlediğini kaydetti. Coğrafi olarak büyük devletlerin ülke içindeki “dijital eşitsizliği” en aza indirmesinin önemli olduğu ve “dijital yığılmanın” önem kazandığı görüşünü dile getirdi.

Cumhurbaşkanı, etkinliğin katılımcılarına, pandemi sırasında önemli rol oynayan dijital teknolojileri tanıtmak için Kazakistan’da alınan önlemleri anlattı. Örneğin, bu, uzak kamu hizmetlerinin sağlanması, uzaktan kimlik tespiti ve sosyal yardımlar için hesapların açılması için uygulamalarının başladığını belirtti.

Tokayev, kamu yönetim sistemini iyileştirmek ve devlet politikalarının uygulanma kalitesini iyileştirmek için bilgi teknolojilerinin kullanımına olan ilgisini dile getirdi. Kanıta dayalı politikanın oluşturulması, etkili bir şekilde uygulanmasında dijitalleşme ve büyük veri analizinin rolüne dikkat çekti.

Konuşmada belirtildiği gibi, gerçek zamanlı verilerin mevcudiyeti ve ayrıca eksik veya örtük bilgilere dayalı tahminlerde makine zekasının yardımı, alınan kararların kalitesini kökten değiştirecektir.

Ona göre Kazakistan, çok sayıda veriyi gerçek zamanlı olarak toplamak ve işlemek için yeni yaklaşımlar olan “Veriye Dayalı Hükümet” kavramını uygulamak için çalışıyor.

Cumhurbaşkanı Kassym-Jomart Tokayev, gerekli ekosistemi sistematik olarak inşa etme ihtiyacını belirtti. Ona göre, Akıllı Sistemler ve Yapay Zeka Enstitüsü, Dünya Bankası ile birlikte kendi laboratuvarı, veri işleme için araştırma merkezi ve bilimsel parkıyla ulusal bir yapay zeka kümesi oluşturmayı planlayan Nazarbayev Üniversitesi temelinde oluşturuldu. AI gelişimi olarak 2050 projelerinin hızlanması ile ilgili çalışmaların sürdüreleceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Kazakistan Hükümetinin, Astana Uluslararası Finans Merkezi ve Dünya Ekonomik Forumu arasında 4. Sanayi Devrimi’ne Bağlı Merkezin AIFC’nin yetki alanında ve platformda açılması için bir anlaşma olduğunu da hatırlattı. Bu Merkez, yenilikçi projelerin uygulanmasında düzenleyici standartlar geliştirmek için Orta Asya’nın devlet kurumlarını, iş ve sanayi ortaklarını bir araya getirecek.

Cumhurbaşkanı Tokayev, yeni teknolojilerin kullanımının kendi başına bir amaç olmadığını, vatandaşların yaşamlarını ve iş ortamını iyileştirmenin bir yolu olduğunu kaydetti. Yapay zeka teknolojilerinin dijitalleştirilmesi ve geliştirilmesinin bir heves değil, ulusal rekabet gücü elde etmek için kilit bir araç olduğundan emin.

Devlet bir makine gibi çalışmalı. Ancak gerçek bir “dinleyen devlet” ve memurların empati, şefkat duygusu taşıması ve vatandaşlarla etkileşim için daha fazla kaynak harcamaları gerektiğini vurguladı Cumhurbaşkanı Kassym-Jomart Tokayev.

Ayrıca yapay zeka (AI) geliştirilirken ve uygulanırken dikkate alınması gereken risklere konferans katılımcılarının dikkatini çekti. Ona göre, işlenen bilgilerdeki aslan payının özel olduğu durumlarda kişisel verilerin güvenliği ve korunması sorunu vardır. Kendisine gelince, bu sorunu çözmek için bir orta yol aramak gerektiğinin önemine dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Başkan Tokayev ayrıca çatışmalarda ve jeopolitik çatışmalarda yapay zekanın bir “silah” olarak kullanılma olasılığına dikkat çekti. Mevcut güvenlik ve silah kontrolü mimarisindeki zorluklar, siber teknolojiler ve yapay zeka alanındaki çatışmalarla daha da artabilir.

Buna dayanarak, tek tek ülkelerin, siyasi blokların ve hatta son derece gelişmiş teknolojilere sahip bireysel şirketlerin özel bir statü talep etmeye başlayabileceğini ve şartlarını diğer ülkelere dikte edebileceğini öne sürdü.

Cumhurbaşkanı, dünya siyaset kurumunun insanlara zarar vermek ve haklarını ihlal etmek için yapay zeka teknolojilerinin kullanılmamasına ilişkin bir mutabakat kabul etme olasılığını düşünmesi gerektiğini öne sürdü. Dediği gibi, bu tür bir belge insanlar için bir tür ahlaki ve etik anlaşma ve yapay zekanın geliştiricileri için kategorik bir zorunluluk haline gelecektir.

“Görevimiz, bu türden olumsuz etkileri önlemek için önlemler oluşturmaktır. Ancak, kulağa paradoksal gelse de, yeni çağın başarısı, yeni teknolojilere koyduğumuz insanlık düzeyine bağlı olacaktır. Makinelerin ve robotların düşünce süreçleri, yalnızca yapıcı bir yönde gelişmelidir ” diyerek sistemin işleyişine yönelik ikna oldunduğuna dair sözlerini tamamladı Cumhurbaşkanı Kassym-Jomart Tokayev.

Cumhurbaşkanı konuşmasını özetleyerek, yapay zekanın doğru uygulandığında hepimizin daha dengeli ve uyumlu bir şekilde gelişmesini sağlayacak bir araç olduğunu kaydetti.

Anahtar Kelimeler: Yapay Zeka Vladimir Putin Kassym Jomart Tokayev