Rixos Premium Belek, Antalya Tarım İl Müdürlüğü, Akdeniz Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü, ATSO ve Antalya Büyükşehir Belediyesi yetkililerince “Beyaz Bayrak’a” layık görüldü.

Gıdada güvenlik kriterlerinin tamamına uygunluğu tescillenen Rixos Premium Belek, bu denetimler sonucunda Antalya İli Gıda Güvenliği Eylem Kurulu’nun 29 Eylül 2011 tarihinde gerçekleştiren toplantısında Beyaz Bayrak Ödülü’ne layık görüldü. 

Rixos Premium Belek Otel Genel Müdürü Tansel Tercan; “Gıda güvenliğinde en yüksek standartları yakalamak için çalıştık, diğer yapısal unsurlarda olduğu gibi gıda da güvenlik ve hijyende asla taviz vermedik. Bunun için gerekli alt yapı çalışmaları ile birlikte personel eğitiminin sürekliliğini da sağlayarak bu ödülü aldık. Ekibimle gurur duyuyorum” dedi. 

Beyaz Bayrak Nedir?

Beyaz Bayrak Projesi; teknik ve hijyenik yönden gıda mevzuatında belirtilen asgari koşulların üzerinde, özel bir gayret gösteren gıda işyerlerini belgelendirerek ödüllendirmek, halka duyurmak ve böylece sektördeki diğer işyerlerini de daha iyi koşulları oluşturmaya teşvik etmeyi amaçlar. Beyaz Bayrak projesi kapsamında denetim ekibi, başvuruda bulunan işyerlerinde yüksek düzeyde gıda güvenliği koşullarının olup olmadığını inceler, her sektör kendi kulvarında değerlendirilerek sonuçlandırılır.

turizmaktuel.com