Atık Yönetimi; İsrafın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması, atık oluşum nedenlerinin gözden geçirilerek atık oluşumunun önlenmesi veya en aza indirilmesi, atıkların oluşması durumunda kaynağında ayrı toplanıp geri dönüştürülmesini içeren atık yönetim felsefesi olarak tanımlanan bir hedeftir. Atıkların geri dönüşüm ve geri kazanım sürecinde değerlendirilmeden bertaraf edilmesi, malzeme ve enerji açısından ciddi kaynak kayıplarına neden olmaktadır. Dünyada nüfus ve yaşam standartları artarken tüketimde de kaçınılmaz bir artış yaşanıyor. Bu durum doğal kaynaklarımız üzerindeki baskıyı artırmakta ve dünyanın dengesini bozmaktadır. Sınırlı kaynaklarımız artan ihtiyaçlara yetişemiyor. Bu durum dikkate alındığında doğal kaynakların verimli kullanılmasının önemi daha da ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle son yıllarda atık yönetimi uygulamaları hem bireysel hem de kurumsal olarak dünya genelinde ve otelcilik sektöründe yaygınlaşmaya başlamıştır.

Bu kritik konuyu önemseyen ve her koşulda destekleyen grubumuzun projesi Planet 21’e katkı sağlayacak çalışmalarımı sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyorum. Otelcilikte Atık Yönetimi kitabım 3 farklı dilde (İngilizce, Türkçe ve Rusça) yayınlandı.

Geçmişi değiştiremeyiz ama geleceği değiştirebiliriz. Doğru geri dönüşüm, erdemli bir toplum bilinciyle yarının ışığı olan bilginin gücünde sürekli ilerleyen, sürekli değişen ve dönüşen dünyamızdadır. Yaşanabilir bir dünya için geri dönüşüme gönül verenlere Sonsuz Saygı ve Minnetle…

https://www.detayyayin.com.tr/urun/agirlama-sektorunde-atik-yonetimi?fbclid=IwAR1bRSuMcuplF0CVNqNjzcZUz9FnRSdQCAV3dthwyswP0iQrACHrwphxbOg